9de Week van de invasieve exoten
Vrijdag 21 tot en met zondag 30 juni 2024

Veldexcursie Aanpak Cabomba caroliana en Ongelijkbladig vederkruid voor Provinciale Statenleden en dijkgraaf Amstel Gooi & Vecht

Datum: Vrijdag 16 juni 2023
Tijdstip: 10.00 – 12.00 uur
Locatie: Oud-Loosdrechtsedijk 78, 1231 NC Loosdrecht

Veldexcursie Aanpak Cabomba caroliana en Ongelijkbladig vederkruid voor Provinciale Statenleden en dijkgraaf Amstel Gooi & Vecht. Vaartocht Oostelijke Vuntusplas, wandeltocht Loosdrechts havengebied en uitleg van de noodzaak tot opschaling van de aanpak van Cabomba caroliana en Ongelijkbladig vederkruid met de harkmethode. De maaimethode leidt tot vermeerdering en verspreiding van de invasieve exoten. Met wortel en al verwijderen is de enige effectieve oplossing. De havens zijn hier goed mee bezig, maar niet alle gebiedspartners besteden financien aan het oplossen van de toename van deze twee exoten, waardoor bevaarbaarheid wordt bemoeilijkt en de biodiversiteit achteruitgaat. Op de Oostelijke Vuntusplas zijn bijvoorbeeld de zeldzame Zwanenbloem, het groot Blaasjeskruid en Waterdrieblad verdwenen of verminderd en zijn Cabomba caroliana en Ongelijkbladig vederkruid enorm toegenomen. Twee rapporten Overzicht 2021 en Evaluatie functiegerichte Cabomba-aanpak bij Vuntusplassen worden besproken.

Meer informatie: Kees Blase; k.blase@hartfocus.nl; 06 36 40 48 82