17 juni 2016 – Startsymposium Aanpak invasieve exoten – samen kom je verder!

vvm - Week van de Invasieve Exoten - Caroussel

Vrijdag 17 juni 2016

13.00 – 17.00 uur

VVM Bureau, Arthur van Schendelstraat 800, 3511 ML Utrecht

VVM sectie Biodiversiteit

Een effectieve aanpak van schadelijke uitheemse planten en dieren wint snel aan belang. Zeker nu recent de Europese exotenverordening in werking is getreden. Deze voorziet in regels om de nadelige gevolgen voor de biologische diversiteit van invasieve uitheemse soorten tegen te gaan. Het wordt ook steeds duidelijker dat burgers hierbij een belangrijke rol spelen. Het symposium ‘Aanpak invasieve exoten – samen kom je verder!’ op vrijdagmiddag 17 juni belicht de kansen voor een effectieve bestrijding.

Het symposium, dat de aftrap vormt van de Week van de Invasieve Exoten, inventariseert de rollen van de overheden, belangenorganisaties, onderzoeksbureaus en burgers bij de aanpak van invasieve exoten. Daarbij gaan sprekers ook in op de rol van ICT  bij het herkennen en melden van exoten. Uiteraard is er nadrukkelijk aandacht voor de vraag wat er moet gebeuren om de aanpak effectiever te maken, zowel plenair als in workshops.

Tijdens het symposium vindt tevens de presentatie plaats van de juni-editie van Tijdschrift Milieu met een themakatern over invasieve exoten. Hierin gaan diverse auteurs in op aspecten als exotenbeheer, vroegtijdige signalering, de implementatie van de Europese verordening, horizonscanning en risicoanalyse, uitheemse energiegewassen en het belang van educatie over invasieve exoten in groen onderwijs.

Programma - Week van de Invasieve ExotenKosten - Week van de Invasieve ExotenMeer informatie - Week van de Invasieve ExotenAanmelden - symposium Week van de Invasieve Exoten

Programma

13.00 uur – Ontvangst met koffie/thee, 2 broodjes p.persoon
13.30 uur – Opening door dagvoorzitter
Wilfred Reinhold, platform Stop invasieve exoten
13.35 uur – Het invasieve exotenbeleid – wanneer is het effectief?
Het beleid bestaat uit het voorkomen van introductie van invasieve exoten in de omgeving (preventie), het verwijderen van populaties (eliminatie) en ervoor zorgen dat populaties zich niet verder verspreiden (beheersing). Hoe kun je op een systematische wijze vaststellen hoe effectief deze stappen zijn?
Hens Runhaar, Universiteit Utrecht en Wageningen UR
14.05 uur – Preventie van invasieve exoten – nu en straks
Welke rol heeft de overheid als het gaat om ondermeer het instellen van import-, handels- en uitzetverboden en de naleving daarvan, en hoe worden burgers en ICT daarbij betrokken?
Wiebe Lammers, Team Invasieve Exoten van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
14.35 uur – Eliminatie van invasieve exoten – nu en strak
Hoe kun je, mede met hulp van burgers en ICT, bereiken dat een populatie van een invasieve exoot geheel verwijderd wordt, bijvoorbeeld als het gaat om de Pallas’ eekhoorn bij Weert?
Bernd-Jan Bulsink (Zoogdiervereniging & RANOX natuuraannemer)
15.05 uur – Beheersing van invasieve exoten – nu en straks
Hoe kun je, mede met hulp van burgers en ICT, bereiken dat een populatie van een invasieve exoot zich niet verder uitbreidt, bijvoorbeeld als het gaat om de Reuzenbalsemien in Flevoland?
Lodewijk van Kemenade, Landschapsbeheer Flevoland
15.35 uur – Pauze
15.50 uur – Parallelle workshops:
 • rol van burgers bij preventie – wat is er mogelijk, en wat is nodig om dat te bereiken?
  Workshopleider: Wilfred Reinhold (platform Stop invasieve exoten)
 • rol van burgers bij eliminatie – wat is er mogelijk, en wat is nodig om dat te bereiken?
  Workshopleider: Kees Blase (Burgerinitiatief Cabombabestrijding Wijdemeren)
 • rol van burgers bij beheersing – wat is er mogelijk, en wat is nodig om dat te bereiken?
  Workshopleider: Adriana Hulsmann (Ban de Berenklauw)
 • rol van apps en openbare waarnemingssites (waarneming.nl, telmee.nl) bij  preventie, eliminatie en beheersing – wat is er mogelijk, en wat is nodig om dat te bereiken?
  Workshopleider: Tim Asbreuk (Waarneming.nl)
16.35 uur – Plenaire terugkoppeling van workshops
17.00 uur – Samenvatting en afsluiting door de dagvoorzitter
17.10 uur – Napraten met een drankje
18.00 uur – Einde symposium

Kosten

Vroegboeker: VVM leden € 29,50 | Studentleden € 7,50 | Niet leden € 59,50 excl.btw
Na 3 juni: VVM leden € 34,50 | Niet leden € 67,50 excl. btw
LET OP: Personen die niet beroepsmatig bij het onderwerp van het symposium betrokken zijn en ook geen VVM-lid zijn kunnen  50 euro van de deelnamekosten retour ontvangen. Zend daartoe een e-mail met uw contactgegevens naar info@invasieve-exoten.nl
Voorwaarden
Bij annulering na 10 juni a.s. zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Aanmelden

Aanmelden kan via www.vvm.info onder Activiteitenagenda (rechterkant scherm): 17-06-2016 | Aanpak invasieve exoten

Verdere informatie

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van Wilfred Reinhold (platform Stop invasieve exoten) van de VVM Sectie Biodiversiteit.