17 juni 2017 – Natuurwerk Grote Springbalsemien bestrijden

Zaterdag 17 juni 2017

10.00 – 12.30 uur

Rond de drinkpoel op Palland Pelmolen, Rijksstraatweg 154A, 6573 DG Beek-Ubbergen

Parkeren graag aan de weg. Net voorbij Hotel Mussenberg gaat een pad steil omhoog. Parkeren voorbij nummer 162 (het parkeren voor het pand 156-160 is strikt voorbehouden aan bewoners).

IVN – Rijk van Nijmegen

springbalsemien_invasieve exoot_Landschapsbeheer_FlevolandRond de poel groeit de Grote Springbalsemien. Deze woekert en we hopen met afsnijden en afvoeren meer licht te brengen op de poel en weer ruimte te maken voor de oorspronkelijke vegetatie.

Maximaal aantal deelnemers: 10
Tot 16 juni kun je je aanmelden door een e-mail te sturen naar: Geerten de Jong – IVN-Rijk van Nijmegen – e-mail: pn-nijmegen@outlook.com