8ste Week van de invasieve exoten
Vrijdag 16 tot en met zondag 25 juni 2023

VVM symposium “De huiskat als invasieve exoot”

Datum: Vrijdag 17 juni 2022
Tijdstip: 14.00 – 17.00 uur
Locatie: Online via Zoom
Organisatie: VVM - netwerk van milieuprofessionals

De huiskat is een gedomesticeerde soort, die nergens op de wereld van nature voorkomt en door menselijk toedoen over de wereld is verspreid. Daarmee wordt hij door velen als invasieve exoot beschouwd, inmiddels ook door de minister van Natuur en Stikstof.

Het is op grond van artikel 3.34 van de Wet natuurbescherming verboden om dieren uit te zetten in de natuur, en de Stichting Huiskat Thuiskat had daarom aan de minister van Natuur en Stikstof gevraagd om handhavend op te treden tegen iemand die zijn kat buiten liet los liet lopen. In die zaak heeft de minister inmiddels erkend dat de huiskat als exoot moet worden beschouwd, maar vindt niet dat er sprake is van “uitzetten”. Daar heeft de stichting bezwaar tegen gemaakt, en de kans is redelijk groot dat de zaak binnenkort door Huiskat Thuiskat bij de rechter aanhangig wordt gemaakt.

Daarnaast heeft de Vogelbescherming recent haar standpunt over het los laten lopen van huiskatten aanzienlijk aangescherpt. Het komt er in het kort op neer dat deze natuurorganisatie vindt dat de houders van katten (en overigens ook honden) hun huisdier nooit moeten laten los lopen, in verband met de schadelijke effecten voor vogels. Zie https://www.vogelbescherming.nl/over-ons/standpunten/standpunt-huisdieren-en-wilde-vogels

Kosten:
€ 28,--  Reguliere deelnemers
€ 14,--  VVM-leden
€ 7,50  Studenten (voltijd), niet lid*
gratis  VVM-studentleden (voltijd)

Meer informatie en aanmelden