18 juni 2017 – informatiestand over invasieve exoten en natuurbehoud tijdens festival van / door kerken in Groningen

Zondag 18 juni 2017

12.00 tot 17.00 uur

Rond de muziekkoepel op het Noorderplantsoen Groningen

Michiel Coesel, Ecohovenier

Kraam met informatie over invasieve exoten en natuurbehoud i.h.k.v. festival De 10 mooiste Bijbelverhalen van Groningen.

Meer informatie Michiel Coesel, Ecohovenier,  michielcoesel.ecohovenier@gmail.com

Iedereen is van harte welkom. Meer informatie over festival.