18 juni 2018 – Lezing invasieve exoten

Maandag 18 juni 2018

19.30 uur

NME / kinderboerderij aan de Anna van Schuurmanstraat 602, 5344 TX te Oss.

IVN Oss

IVN Oss organiseert lezing over invasieve exoten. De lezing wordt verzorgd door Peter Harten van Waterschap Aa en Maas. Onder meer de grote waternavel en de muskusrat zullen de revue passeren.
Steeds meer en steeds vaker worden we geconfronteerd met soorten die hier van oorsprong niet thuis horen. Deze zijn vaak schadelijk of ze verdringen plaatselijke organismen. Vele verspreiden zich zodanig snel en agressief dat bestrijden bijna ondoenlijk is. Er zijn voorbeelden te over. Denk bijvoorbeeld aan:

  • planten: Japanse duizendknoop of grote berenklauw
  • zoogdieren: muskusrat en diverse eekhoornsoorten
  • reptielen en amfibieën zoals de Amerikaanse brulkikker
  • vissen: graskarper
  • vogels: halsbandparkiet en Nijlgans
  • insecten: tijgermug

De oorzaken van verspreiding van exoten zijn divers. Vaak doen we er allemaal onbewust en onbedoeld aan mee. Goed om hier wat meer kennis over op te doen.