6de Week van de invasieve exoten
Vrijdag 18 tot en met zondag 27 juni 2021

Webinar Invasieve Exoten

Een webinar over het beleid rond invasieve exoten dat bij de provincies is en wordt ontwikkeld, ter uitvoering van de Europese verordening invasieve uitheemse soorten. Het gaat in ieder geval om de soorten van de zogeheten Unielijst, zoals muntjak, wasbeer, Siberische grondeekhoorn, nijlgans, rosse stekelstaart, heilige ibis, roodwangschildpad, Aziatische hoornaar, reuzenberenklauw, reuzenbalsemien, cabomba, grote waternavel, (kleine) waterteunisbloem, moeraslantaarn en parelvederkruid.

Maar sommige provincies kiezen ervoor op ook soorten aan te pakken die niet op de Unielijst staan, zoals de Japanse duizendknoop.

Gelderland en Utrecht hebben al een plan van aanpak gepubliceerd, andere provincies zijn er nog mee bezig. Wat zijn de ervaringen bij de uitvoering van de reeds gepubliceerde plannen? En welke vraagstukken en uitdagingen doen zich voor bij het ontwikkelen van een plan van aanpak?

Datum: Vrijdag 19 juni 2020
Tijdstip: 14.00 – 16.00 uur

Organisatie: VVM - netwerk van milieuprofessionals

Kosten: VVM-leden: gratis, niet-leden: 20 euro (7,50 voor studenten)

Meer informatie en aanmelden via: https://www.vvm.info/activiteiten/899/webinar-invasieve-exoten