20 juni 2017 – Excursie naar Batenburg en Liendensche Waard – invasieve exoten en (water)vogels

Dinsdag 20 juni 2017

10.00 – 14.00 uur

Vertrekplaats: op de parkeerplaats met kunstwerk De Bakenbomen aan de dijk tegenover de Kasteelse Allee in Batenburg.

KNNV – Afdeling Nijmegen

Tafeleenden en meerkoeten Common Pochards and Common Coots

Na een korte wandeling worden we met het veer overgezet (denk aan € 1,- veergeld) naar het schiereiland. Het gebied is rijk aan (water)vogels. Tijdens de wandeling door het natuurterrein speciale  aandacht voor de invasieve exoten.

Excursieleider: Harrie Hooymanse, tel. nr.: 0487 542756