22 juni 2017 – Excursie schadelijke invasieve exoten in het Bossche Broek

Donderdag 22 juni 2017

19.30 – 21.30 uur

Voor de excursie wordt verzameld bij de ingang van het Bossche Broek, hoek Pettelaarseweg-Zuidwal.

Donderdag 22 juni van 19.30-21.30 uur gaan IVN-natuurgidsen van afdeling Den Bosch in het Bossche Broek op zoek naar zogeheten invasieve exoten. Dit zijn planten en dieren die door menselijk toedoen hier terecht komen en een grote bedreiging vormen voor de inheemse flora en fauna. In een aantal gevallen leveren ze ook een gevaar op voor de mens. De kosten van de schade die deze exoten veroorzaken loopt in de miljarden euro’s. Om de aandacht op dit probleem te vestigen wordt in Nederland van 16 t/m 25 juni 2017 de Week van de Invasieve Exoten georganiseerd.

Voorbeelden van schadelijke invasieve exoten: de ‘hooikoortsplant’ Ambrosia verlengt het hooikoortsseizoen in Nederland met twee maanden, de Japanse duizendknoop ondermijnt funderingen van gebouwen, de Muskusrat bedreigt de dijken, de Tijgermug brengt infectieziekten over, de Grote waternavel verstopt gemalen, stuwen en sluizen.

De IVN- excursie, met een voorlichtend karakter, is gratis.

Inlichtingen: Cor Haest, e-mail c.haest@hetnet.nl tel. 073-521516.