24 juni 2019 – Startevenement van de veldproef ‘Rivierkreeft uit de Rivier’

Maandag 24 juni 2019

Good Fish Foundation

Startevenement van de veldproef ‘Rivierkreeft uit de Rivier’ in Dordrecht, georganiseerd door Good Fish Foundation (alleen op uitnodiging bij te wonen). Begin juni is er gestart met het uitvoeren van de veldproef ‘Rivierkreeft uit de Rivier’ in en rondom het Eiland van Dordt, waarover een en ander verteld zal worden. Tevens wordt toegelicht of en hoe rivierkreeftvisserij mogelijk een positieve bijdrage kan leveren aan het bestrijden van de rivierkreeftenplaag en het verbeteren van de waterkwaliteit. Afgelopen half jaar is er eveneens hard gewerkt aan het rapport ‘Knelpunten voor de beroepsvisserij op rivierkreeften’. Dit rapport zal tijdens het evenement gepresenteerd worden.

Meer informatie: zie www.rivierkreeft.nl