9de Week van de invasieve exoten
Vrijdag 14 tot en met zondag 23 juni 2024

Lezing Invasieve Exoten

Exoten zijn planten en dieren die door menselijk handelen terecht zijn gekomen in een gebied waar ze van oorsprong niet voorkwamen en er zich nu handhaven. Tijdens de presentatie wordt verteld op welke wijze deze organismen worden verspreid en hoeveel er in Nederland voorkomen. Een groot aantal soorten, waaronder de Japanse duizendknoop, de muskusrat, de nijlgans, de tijgermug en de Amerikaanse rivierkreeft, zullen uitgebreid worden besproken. Daarbij zal er aandacht zijn voor de schadelijke effecten die sommige veroorzaken. We eindigen met een reflectie op het handelen van de mens zelf.

Datum: Woensdag 24 juni 2020
Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur

Locatie: Warmond Buiten, Langebrug 1, 2362 XA Warmond
Bus 56 van Arriva stopt voor de deur

Organisatie: Groene Hart Gids

Aanmelden tot 23 juni 2020: javanderwillik@gmail.com of 06 38 82 97 18

Kosten: € 5,- inclusief een kop koffie of thee voor aanvang

Meer informatie: John van der Willik, javanderwillik@gmail.com of 06 38 82 97 18