26 juni – Workshop invasieve exoten

Woensdag 26 juni 2019

14.30 – 16.00 uur

Casper de Roblesdijk 13a 8751 TH Zurich

Wetterskip Fryslân

Workshop invasieve exoten. Leer van onze enthousiaste collega Flora Rosenbrand waarom de grote waternavel of de watercrassula het watersysteem behoorlijke schade toebrengen.

Aanmelden voor 25 juni via: www.fryslanmostwanted.nl
Maximaal aantal deelnemers: 15 personen