5de Week van de invasieve exoten
Vrijdag 19 tot en met zondag 28 juni 2020

Vrijdag 28 juni 2019

13.30 – 17.00 uur

Arnhemse kantoor van Arcadis: Beaulieustraat 22, 6814 DV Arnhem

Arcadis

Workshop in verband de ontwikkeling van een Exoten Management Plan (EMP) specifiek voor terreinbeheerders.

Vrij toegankelijk na aanmelding. Meer informatie en aanmelding bij Liza van Doorn, liza.vandoorn@arcadis.com.