9de Week van de invasieve exoten
Vrijdag 14 tot en met zondag 23 juni 2024

Gedurende de Week van de Invasieve Exoten 2020 vinden door heel Nederland activiteiten plaats rond het thema invasieve exoten. Dit om de bewustwording rond dit thema te verhogen en om draagvlak voor de aanpak te vergroten. Die activiteiten kunnen zeer gevarieerd zijn: van het rooien van de Amerikaanse vogelkers tot een boottocht met Tweede Kamerleden, plaatselijke politici en geïnteresseerden op de Loosdrechtse plassen om de effectiviteit van diverse methodes van cabombabestrijding te tonen. Zo kon iedereen zelf actief een steentje bijdragen aan het verminderen van de introductie en verspreiding van invasieve exoten.

Benieuwd waar, wanneer en wat er tijdens de Week van de Invasieve Exoten 2020 plaats vindt? Op onderstaande agenda zie je waar in Nederland en op welke dag(en) in juni de activiteiten plaatsvonden.

 

Lezing Invasieve Exoten
19.30 – 22.00 uur
Klik hier voor informatie

Wil je in 2020 een activiteit organiseren?

Via onderstaande aanmeldformulier kan je je activiteit aanmelden.