Burgerinitiatief biedt rapport aan over proefprojecten Cabombabestrijding

Het Burgerinitiatief Cabombabestrijding Wijdemeren overhandigt tijdens de Week van de Invasieve Exoten een rapport aan gedeputeerde Cees Loggen van provincie Noord-Holland. Het rapport bevat de evaluatie de proeven die in 2016 zijn uitgevoerd met de verwijdering van het exotische woekerende waterplantje Cabomba uit de plassen rond Loosdrecht.

Een van de maatschappelijk relevante invasieve exoten is Cabomba caroliniana, ook wel Waterwaaier ofwel Cabomba genoemd. Het is een mooi exotisch plantje voor in het aquarium of de vijver, dat echter in de Loosdrechtse Plassen flink is gaan woekeren. Het tast de biodiversiteit ernstig aan, belemmert de recreatievaart en maakt het zelfs in sommige gedeelten zelfs onmogelijk om te zwemmen. Inmiddels is Cabomba een probleem in Brabant, Drenthe en Noord-Holland, op meer dan honderd locaties. In Loosdrecht worden al jarenlang methoden uitgeprobeerd om de Cabomba effectief aan te pakken en daarna te beheersen, want volledig verwijderen is niet realistisch.

In de Week van Invasieve exoten zal het Burgerinitiatief Cabombabestrijding Wijdemeren een rapport aanbieden aan de Noord-Hollandse gedeputeerde Cees Loggen, waarin de proefprojecten van 2016 worden geëvalueerd. Het rapport met mooie foto’s van de meest effectieve Harkbootmethode en STERbakmethode en vier andere methoden is voor de pers te verkrijgen via info@hartfocus.nl.

In de Week van de Invasieve Exoten zal op diverse locaties in Loosdrecht de Cabomba worden verwijderd. Provincie Noord-Holland zal de komende jaren de coördinerende rol op zich nemen om tezamen met gebiedspartijen, met name het Burgerinitiatief, recreatieondernemers, waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Natuurmonumenten, gemeente Wijdemeren en het Plassenschap bestaande kennis en ervaring te bundelen.

Onder regie van provincie Noord-Holland zal een commissie worden ingesteld, die een driejarenplan gaat opstellen op basis van de experimenten en monitoring in 2016. Belangrijke bronnen zullen in het driejarenplan worden aangepakt: Muijeveldse Wetering, Oostelijke Drecht en het Hol. Overleg in najaar 2016 met vijftig betrokken bewoners, recreatieondernemers en het Burgerinitiatief heeft geleid tot de wil om het probleem gezamenlijk te gaan oplossen en de Week van de Invasieve Exoten is daarbij de startweek en nieuwe stappen te zetten in effectieve aanpak om Cabomba met wortel en al aan te pakken en om de maaimethode, die tot verdere fragmentatie leidt te stoppen. Een uitgebreider persbericht is verkrijgbaar via info@hartfocus.nl.