Diverse Utrechtse activiteiten tijdens de Week van de Invasieve Exoten

Aanstaande vrijdag is het zover, dan begint de Week van de Invasieve Exoten. Tot zondag 25 juni zijn er op verschillende locaties verspreid over Nederland zo’n  25 publieksactiviteiten rond  uitheemse planten en dieren die door menselijk toedoen hier terecht zijn gekomen. Doordat hun natuurlijke vijanden hier ontbreken, kunnen ze gaan woekeren en schade veroorzaken aan natuur, gezondheid, waterbeheer, landbouw en andere belangen. Ook in Utrecht, Amersfoort en Soest zijn er activiteiten: het startsymposium, een stadswandeling (inclusief demonstratie van een gifvrije methode voor bestrijding van de Japanse duizendknoop) en een natuurexcursie.

Utrecht

De Week van de Invasieve Exoten gaat op vrijdagmiddag 16 juni  in Utrecht officieel van start met een symposium,  georganiseerd door het netwerk van milieuprofessionals VVM. Daarbij is de focus gericht op de in totaal 49 soorten planten en dieren die binnen Europa, en dus ook in Nederland, moeten worden aangepakt. Het betreft onder meer de beverrat, de wasbeer, de heilige ibis, de nijlgans, de roodwangschildpad, diverse exotische rivierkreeften, de wolhandkrab, de Aziatische hoornaar, de reuzenbalsemien, de reuzenberenklauw, de grote waternavel, en de cabomba. Rob Leuven, werkzaam bij Radboud Universiteit en onlangs benoemd tot de allereerste hoogleraar invasiebiologie in Nederland, zal tijdens het  symposium een inleiding geven.  Vanuit onder meer RAVON, FLORON en de Zoogdiervereniging wordt in presentaties en workshops nader ingegaan op de specifieke soorten.  Ook zal een medewerkster van Wageningen University & Research en STINAPA uiteenzetten wat Nederland kan leren van de aanpak van invasieve exoten op Bonaire. Het symposium is van 13.00-17.00 uur en vindt plaats bij The Colour Kitchen, Arthur van Schendelstraat 500 in Utrecht. Meer informatie.

Amersfoort

Op woensdagavond 21 juni organiseren de gemeente Amersfoort en het Waterschap Vallei en Veluwe twee keer een stadswandeling van een uur in Amersfoort. Daarbij leggen medewerkers van het waterschap uit welke planten niet welkom zijn in de watergangen en waarom dit zo is. In het Zocherplantsoen geeft de gemeente een demonstratie van een proef om de Japanse duizendknoop te bestrijden zonder de inzet van chemische middelen. En tijdens de wandeling ziet men wat voor planten en dieren de stad in sluipen. De wandeling start om 19.00 uur en om 20.15 uur op het voorplein van het stadhuis in Amersfoort (Stadhuisplein 1). Meer informatie.

Soest

Op zondag 18 juni organiseert IVN-afdeling Amersfoort een natuurexcursie naar het gebied de Stompert bij Soest. Het is een afwisselend gebied van bos, heide, zand en veel reliëf. Tijdens de excursie is er extra aandacht voor de invasieve exoten. De start is om 14.00 uur bij bord ‘Natuurpad de Stompert’, recreatieterrein De Bergjes, Van Weerden Poelmanweg, 3768 MN Soest. Bus 571 en 272 stoppen er bij halte Heezerspoor. De wandeling duurt tot 16.00 uur. Deelname is gratis, honden kunnen niet mee. Meer informatie.

De Weekagenda met alle activiteiten is te vinden op www.weekvandeinvasieveexoten.nl en www.wvdie.nl. Aanmelding van nieuwe activiteiten is ook nog mogelijk via de site. Op de website is ook educatief materiaal te vinden, evenals links naar diverse apps en filmpjes over invasieve exoten.