Exotenweek met symposium, lezingen, excursies, natuurwerk en tentoonstelling

Vrijdag 15 juni start de Week van de Invasieve Exoten, met in Utrecht een symposium over het nuttig aanwenden van woekerende exotische planten en dieren. Daarna zijn er diverse activiteiten in Leiden, Capelle aan den IJssel, Lekkerkerk, ’s-Hertogenbosch, Oss, Geldrop, Arnhem, Nijmegen, Biddinghuizen, Oldenzaal, Groningen en Westkapelle. Niet alleen zijn er lezingen, excursies, rondleidingen en een tentoonstelling, maar er zijn ook diverse gelegenheden om de handen uit de mouwen te steken en woekerende exotische planten uit de grond te trekken.

De week gaat van start met hoogleraar invasiebiologie Rob Leuven van de Radboud Universiteit, die tijdens het symposium op vrijdagmiddag  15 juni een inleiding zal geven over de wenselijkheid om uitheemse planten en dieren nuttig toe te passen, en de risico’s die daaraan kleven. Hij en andere sprekers zullen ingaan op verschillende vormen van gebruik, zoals voor biobrandstof of  bioraffinage, maar ook het ecologisch en culinair benutten van exoten. Het symposium wordt georganiseerd door het netwerk van milieuprofessionals VVM.

De volgende ochtend kan men tijdens laagwater bij Westkapelle met de KNNV stenen gaan keren. Dit om te zien wat daar allemaal leeft aan zeedieren en zeewieren, met extra aandacht voor de vele exoten die in de Noordzee te vinden zijn.

’s Avonds gaat Aaf Verkade van ‘Onder Water in Leiden’ met belangstellenden zaklampvissen, op zoek naar de exotische vissen en krabben die in de Leidse grachten leven.

Op maandagavond 18 juni organiseert IVN Oss lezing over invasieve exoten. De lezing wordt gegeven door Peter Harten van Waterschap Aa en Maas. Onder meer de grote waternavel en de muskusrat zullen de revue passeren.

Op diezelfde avond geeft ook natuurbeheerder Frans Koops een boeiende lezing over het onderwerp, georganiseerd door IVN Arnhem.
Donderdag 21 juni kan er zowel ’s ochtends als ‘s middags samen met de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard reuzenbalsemien getrokken worden in het Loetbos bij Lekkerkerk.  Daardoor krijgen de inheemse planten en de daarbij horende insecten weer meer leefruimte.

Diezelfde middag  kan men ook bij Biddinghuizen meehelpen om reuzenbalsemien te verwijderen. Dit natuurwerk wordt georganiseerd door Landschapsbeheer Flevoland.

Die avond leidt IVN ’s-Hertogenbosch een veldexcursie, waarbij men op zoek gaat naar de invasieve exoten in en rond het Isabellabos, gelegen tussen Vught en Den Bosch.

Diezelfde avond organiseert ook IVN Oldenzaal een activiteit, waarvan de details nog bekend zullen worden gemaakt.

Zaterdag 23 juni is er opnieuw een mogelijkheid om reuzenbalsemien uit te trekken, zowel in Nijmegen als Lekkerkerk. Het natuurwerk in Nijmegen is onderdeel van Wiede Wieden Weg, een project van IVN, Beleef & Weet adviesbureau duurzaamheidseducatie, Stichting Bargerveen, FLORON, Radboud Universiteit, NEC-E en  Waterschap Rivierenland. Het natuurwerk in Lekkerkerk is georganiseerd door de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard.

Die zaterdagmiddag is er ook een excursie van Stichting Natuurvrienden Capelle aan den IJssel waarbij in het Schollebos onder meer reuzenberenklauw, reuzenbalsemien, halsbandparkiet en Japanse duizendknoop bekeken en besproken zullen worden.

De week wordt op zondagmiddag 24 juni afgesloten met een tentoonstelling en beeldpresentatie over de Kleine Dommel, waarvan een groot deel gaat over invasieve exoten. Deze wordt verzorgd door IVN Geldrop.

Er zijn ook activiteiten die de hele week plaatsvinden. Zo besteedt Klaas Nanninga extra aandacht aan invasieve exoten tijdens de rondleidingen die hij geeft in zijn natuurmuseum in Groningen. Staatsbosbeheer zet het onderwerp in de schijnwerpers op hun sociale media: Twitter, Facebook, Youtube en Instagram. Op de site www.natuurfotografie.nl wordt de focus gelegd op (foto’s van) exotische rivierkreeften en de halsbandparkiet.

Het is nog mogelijk om hieronder een activiteit aan te melden.

De Week van de Invasieve Exoten (hashtag: #wvdie) vindt voor de derde keer plaats en is een initiatief van stichting platform Stop invasieve exoten, met medewerking van ReinHolding Meetings.