Handen uit de mouwen voor het Westduinpark

Heb je zin om je eens echt uit te sloven voor het Westduinpark? Met “blote” handen en klein gereedschap planten verwijderen die schadelijk zijn voor de natuur? Hou dan de komende berichtgevingen hierover in de gaten.

In Nederland wordt van vrijdag 17 juni t/m zondag 26 juni 2016 voor het eerst de Week van de invasieve exoten gehouden. In het Westduinpark komen bijvoorbeeld Japanse duizendknoop, Perzische berenklauw en reuzenbalsemien voor. Exoten die soms van nature voorkomende duinplanten verdringen. Als dat het geval is moeten ze verwijderd worden. We weten waar deze planten staan. Verwijderen met machines is vaak lastig omdat de plaatsen slecht bereikbaar zijn. Soms is handwerk een goede oplossing. Als ze verwijderd zijn, dan is vaak herhaling hiervan nodig om de groei te onderdrukken. Op www.invasieve-exoten.nl is meer over dit fenomeen te lezen.

Anna Kreffer en John van Wensveen van KNNV afdeling Den Haag hebben het initiatief genomen om te kijken of we samen met de gemeente Den Haag in het Westduinpark de natuur een handje kunnen helpen. Natuurbeleving en natuurbescherming gaan hier hand en hand. Als zij groen licht krijgen dan zijn ze benieuwd hoeveel mensen ze op de been kunnen krijgen. KNNV’ers, IVN’ers, buurtbewoners? Voor één of meerdere dagen? Op werk- of weekend dagen?

Meer informatie dan het hebben van een idee is er niet. Hou daarom de komende nieuwsbrieven en Ratelaar in de gaten.