Hoogleraar verricht aftrap exotenweek met 25 activiteiten

Aanstaande vrijdag is het zover, dan begint de Week van de Invasieve Exoten. Tot zondag 25 juni zijn er op verschillende locaties verspreid over Nederland zo’n  25 publieksactiviteiten rond  uitheemse planten en dieren die door menselijk toedoen hier terecht zijn gekomen. Doordat hun natuurlijke vijanden hier ontbreken, kunnen ze gaan woekeren en schade veroorzaken aan natuur, gezondheid, waterbeheer, landbouw en andere belangen. De start van de week wordt gemarkeerd met een symposium waarbij de pas benoemde en allereerste hoogleraar invasiebiologie Rob Leuven een inleiding zal geven.

De zogeheten “invasieve exoten” zijn extra actueel sinds de Europese Commissie vorige zomer een lijst met 37 exotische planten en dieren heeft  gepubliceerd, die door alle lidstaten moeten worden aangepakt op basis van de Verordening Invasieve Uitheemse Soorten. Op 19 juni zal de lijst naar verwachting met nog eens 12 soorten worden uitgebreid.

De Week van de Invasieve Exoten gaat op vrijdagmiddag 16 juni  in Utrecht officieel van start met een symposium,  georganiseerd door het netwerk van milieuprofessionals VVM. Daarbij is de focus gericht op de in totaal 49 soorten die binnen Europa, en dus ook in Nederland, moeten worden aangepakt. Die aanpak bestaat uit preventie van import, verbod op handel en bezit, eliminatie van populaties dan wel voorkomen van verdere uitbreiding ervan. Het gaat dan om dieren zoals de muntjak, beverrat, muskusrat, wasbeer, wasbeerhond, Siberische grondeekhoorn, rosse stekelstaart, heilige ibis, nijlgans, roodwangschildpad, amoergrondel, blauwband, diverse exotische rivierkreeften, wolhandkrab en Aziatische hoornaar. Daarnaast moeten ook diverse exotische planten worden aangepakt, waaronder reuzenbalsemien, reuzenberenklauw, mammoetblad, grote waternavel, cabomba, waterhyacint, de gewone en kleine waterteunisbloem, moeraslantaarn, parelvederkruid en ongelijkbladig vederkruid. Rob Leuven, werkzaam bij Radboud Universiteit en onlangs benoemd tot de allereerste hoogleraar invasiebiologie in Nederland, zal tijdens het  symposium een inleiding geven.  Vanuit onder meer RAVON, FLORON en de Zoogdiervereniging wordt in presentaties en workshops nader ingegaan op de specifieke soorten.  Ook zal een medewerkster van Wageningen University & Research en STINAPA uiteenzetten wat Nederland kan leren van de aanpak van invasieve exoten op Bonaire.

Op diezelfde dag en in de dagen erna zijn er door het hele land tal van lezingen, excursies, werkdagen en andere publieksactiviteiten rond invasieve exoten. Die worden georganiseerd door onder meer Natuurmonumenten, gemeente Amersfoort samen met  waterschap Vallei en Veluwe, de afdelingen Oost-Achterhoek, Texel, Nijkerk, Rijk van Nijmegen, Veghel en Sint-Oedenrode van het IVN, KNNV-afdeling  Nijmegen, Hortus Alkmaar, Botanische tuin Zuidas, Onderwater in Leiden, Landschapsbeheer Flevoland, Roois Landschap, Natuurwerkgroep Poelbroekpark in Haarlem, Natuurmuseum Klaas Nanninga, Natuurdiorama Holterberg, de Ecohovenier en het Burgerinitiatief Cabombabestrijding Wijdemeren. Ook is er bij de Rechtbank Amsterdam een rechtszitting over de tijgermug die bijgewoond kan worden. En dankzij de KNNV Uitgeverij kunnen deelnemers met een aanzienlijke korting in bezit komen van de Veldgids Exoten.
Wilfred Reinhold, voorzitter van stichting platform Stop invasieve exoten en initiatiefnemer van de Week: “Doel van de Week van de Invasieve Exoten is om de bewustwording rond het onderwerp te verhogen, het draagvlak voor de aanpak te vergroten en mensen er actief bij te betrekken.”

De Weekagenda met alle activiteiten is te vinden op de weekagenda. Aanmelding van nieuwe activiteiten is ook nog mogelijk via de site. Op de website is ook educatief materiaal te vinden, evenals links naar diverse apps en filmpjes over invasieve exoten.

De Week van de Invasieve Exoten vindt voor de tweede keer in Nederland plaats. De organisatie is in handen van ReinHolding Meetings.