In juni extra aandacht voor riskante exotische planten en dieren

Wegens het succes van de eerste editie, is er vanaf vrijdag 16 juni opnieuw een Week van de Invasieve Exoten. Tot  zondag 25 juni zijn er diverse publieksactiviteiten rond  uitheemse planten, dieren en micro-organismen die door menselijk toedoen in Nederland zijn terechtgekomen. Doordat hun natuurlijke vijanden hier ontbreken, kunnen ze gaan woekeren en schade veroorzaken aan natuur, gezondheid, waterbeheer, landbouw en andere belangen. De week gaat van start met een symposium waarbij de pas benoemde en allereerste hoogleraar invasiebiologie Rob Leuven een inleiding zal geven. In de dagen daarna staan al diverse lezingen, excursies en andere activiteiten gepland, maar nieuwe initiatieven zijn nog steeds zeer welkom.

Het onderwerp “invasieve exoten” is extra actueel geworden sinds de Europese Commissie vorig jaar een lijst met 37 exotische planten en dieren heeft  gepubliceerd, die door alle lidstaten moeten worden aangepakt op basis van de Verordening Invasieve Uitheemse Soorten. Op 19 juni, dus tijdens de Week van de Invasieve Exoten, is het bedoeling om de lijst met 12 soorten uit te breiden.
De Week van de Invasieve Exoten gaat op vrijdagmiddag 16 juni bij VVM in Utrecht van start met een symposium, waarbij de focus gericht is op de in totaal 49 soorten die binnen Europa, en dus ook in Nederland, moeten worden aangepakt. Die aanpak bestaat uit preventie van import, verbod op handel en bezit, eliminatie van populaties dan wel voorkomen van verdere uitbreiding ervan.

Het gaat dan om dieren zoals de muntjak, beverrat, muskusrat, wasbeer, wasbeerhond, Siberische grondeekhoorn, rosse stekelstaart, heilige ibis, nijlgans, roodwangschildpad, amoergrondel, blauwband, diverse exotische rivierkreeften, wolhandkrab en Aziatische hoornaar. Daarnaast moeten ook diverse exotische planten worden aangepakt, waaronder reuzenbalsemien, reuzenberenklauw, mammoetblad, grote waternavel, waterwaaier, waterhyacint, de gewone en kleine waterteunisbloem, moeraslantaarn, parelvederkruid en ongelijkbladig vederkruid. Rob Leuven, onlangs benoemd tot de allereerste hoogleraar invasiebiologie in Nederland, zal tijdens het  symposium een inleiding geven.

In de dagen erna zijn er door het hele land tal van lezingen, excursies, werkdagen en andere publieksactiviteiten rond invasieve exoten. Die worden georganiseerd door ondermeer diverse afdelingen van de natuurorganisaties IVN en KNNV, de Hortus Alkmaar, Onderwater in Leiden, Landschapsbeheer Flevoland, Het Roois Landschap, Natuurmuseum Klaas Nanninga en het Burgerinitiatief Cabombabestrijding Wijdemeren.

Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform Stop invasieve exoten en initiatiefnemer van de Week: “Doel van de Week van de Invasieve Exoten is om de bewustwording rond het onderwerp te verhogen, het draagvlak voor de aanpak te vergroten en mensen er actief bij te betrekken.

Organisaties en personen die ook mee willen doen door een activiteit aan te bieden, zijn zeer welkom. Op www.weekvandeinvasieveexoten.nl  (er is ook een kortere URL: www.wvdie.nl) worden alle deelnemende organisaties en personen op de homepage vermeld, en worden alle activiteiten in de weekagenda opgenomen. Aanmelding van nieuwe activiteiten kan eveneens via de website. Ook staan op de website diverse suggesties voor activiteiten,” aldus Reinhold.

Op de website is ook educatief materiaal te vinden, evenals links naar diverse apps over invasieve exoten.

De Week van de Invasieve Exoten vindt voor de tweede keer in Nederland plaats, de organisatie is in handen van ReinHolding Meetings.