Nieuws 2016

Nieuws over de Week van de Invasieve Exoten 2016

Heb je de lezing van Bart Knols bij Scheltema gemist?

Nu helemaal te zien.

Uitgebreid verslag en presentaties van sprekers van het startsymposium ‘Aanpak invasieve exoten — samen kom je verder!’ online beschikbaar

Dit verslag geeft een impressie van het startsymposium Aanpak invasieve exoten, dat het netwerk van milieuprofessionals (VVM) organiseerde. Het symposium vormde de aftrap van de Week van de Invasieve Exoten en inventariseerde de rollen van de overheden, belangenorganisaties, onderzoeksbureaus en burgers bij de aanpak van invasieve exoten. De sprekers gingen bovendien in op het beleid en op mogelijke maatregelen voor het voorkomen, bestrijden of beheersen van invasieve exoten.

Klik hier voor het verslag en presentaties van sprekers.

Invasieve exoten in het werkgebied van Ecomare

SAM_6662Deze week is het de week van de invasieve exoten. Het is de bedoeling om op de strandvondstenkar en in het zeelab extra aandacht te geven aan invasieve exoten. Hierbij wat achtergrondinformatie.

Boek: Biological Globalisation – Bio-invasions and their impacts on nature, the economy and public health

Boek Biological Globalisation - Bio-invasions and their impacts on nature, the economy and public health - Week van de Invasieve ExotenHet is het enige boek ter wereld dat zo’n breed scala van impacts behandelt. Met speciale aandacht voor Nederland

Niet alleen mensen, maar ook andere dieren, planten en micro-organismen verspreiden zich in steeds groter tempo over de wereld. Het veranderend klimaat en het toenemend (handels-)verkeer zijn hiervoor verantwoordelijk. Deze Biologische globalisering heeft enerzijds gunstige gevolgen voor de mensheid. De huidige wereldbevolking van 6,5 miljard kan alleen overleven dankzij de hogere opbrengsten en grotere variatie in voedsel door invoer van gewassen van elders.

Gastles op Minkemacollege: geen exoot in de sloot

minkema_gastlesGastles op Minkemacollege: geen exoot in de sloot

Ruim 25 leerlingen van 5 VWO van het Minkemacollege in Woerden kregen tijdens het vak biologie een gastles over exotische waterplanten. Aanleiding is de bestrijding van de waterexoot ongelijkbladig vederkruid in de wijk Snel en Polanen in Woerden.

Interview Wilfred Reinhold, platform Stop invasieve exoten bij NOS Met het Oog Op Morgen

Met het oog op Morgen - Week van de Invasieve Exotendonderdag 16 juni 2016, 23:00 – 00:00 uur
Invasieve exoten
De tijgermug. De halsbandparkiet. Het zijn allemaal Invasieve Exoten: planten- en dierensoorten die door menselijk toedoen in Nederland terecht zijn gekomen en schade aanrichten.

Om daar aandacht voor te vragen begint morgen de Week van de invasieve exoten. Initiatiefnemer Wilfred Reinhold is milieujurist en van het “Platform Stop Invasieve Exoten”.

Veldgids Exoten van KNNV Uitgeverij een waardevol naslagwerk voor biologen, beheerders en natuurliefhebbers

Veldgids Exoten - Week van de Invasieve Exoten25% KORTING! Nu voor € 14.95 ipv € 19,95 t/m 21 september 2016

Beschrijft ruim 150 exoten met de meeste impact in Nederland op flora en fauna. Het gaat om planten en dieren die op het land leven, maar ook in zoet en in zout water. Denk bijvoorbeeld aan de nijlgans, de Amerikaanse vogelkers, de Chinese wolhandkrab of de Japanse oester.

Een waardevol naslagwerk voor biologen, beheerders en natuurliefhebbers.

Meer informatie of bestellen via de website van KNNV Uitgeverij.

Vrijdag start Week van de Invasieve Exoten

De klok op de website telt af en vrijdag 17 juni is het zover: een symposium in Utrecht dat de start vormt van de Week van de Invasieve Exoten, een primeur in Nederland. Tot en met zondag 26 juni vinden door het land diverse publieksactiviteiten rondom het thema plaats. Invasieve exoten zijn uitheemse planten, dieren en micro-organismen die door menselijk toedoen in Nederland terechtkomen en hier schade kunnen veroorzaken voor natuur, gezondheid, waterbeheer, landbouw en andere belangen.

Medisch fysicus organiseert boottocht in Loosdrecht wegens Cabomba

Kees Blase is in het dagelijks leven medisch fysicus en neurobioloog, maar in zijn vrije tijd zeer actief in de aanpak van de woekerende exotische waterplant Cabomba, ook bekend als Waterwaaier (Cabomba caroliniana). Samen met Ab Krook en Johan van Kleef heeft hij in 2014 het Burgerinitiatief Cabombabestrijding Wijdemeren opgericht. In het kader van de Week van de Invasieve Exoten (17-26 juni) hebben deze burgers het initiatief genomen om op vrijdagmiddag 24 juni speciaal voor Tweede Kamerleden en lokale politici een boottocht te organiseren.

Amerikaanse rivierkreeft: in de sloot of op je bord?

Uit mijn ooghoek zie ik iets vreemds bewegen op het grijze asfalt. In slow-motion, terwijl ik voorbij zoef, een zachte avondbries in mijn rug. Het lijkt wel een gamba! Ik knijp de remmen van mijn nieuwe fiets diep in en sta pardoes stil. Een stukje terug kruipt een kreeftje traag over de weg. Een exotisch gezicht. In de schemer oogt hij bruin, maar met het lampje van mijn mobieltje zie ik rode stippels op zijn scharen en een gelige rug. Wat een mooi beestje, is dat nou zo’n Amerikaanse rivierkreeft? Die schijnen her en der in de stad te bivakkeren en na een stevige regenbui over de wegen te kruipen op zoek naar nieuw leefgebied om te koloniseren.

Handen uit de mouwen voor het Westduinpark

Heb je zin om je eens echt uit te sloven voor het Westduinpark? Met “blote” handen en klein gereedschap planten verwijderen die schadelijk zijn voor de natuur? Hou dan de komende berichtgevingen hierover in de gaten.

Eerste flyer met een overzicht van de Week van de Invasieve Exoten-activiteiten die vast staan

Invasieve exoten in juni week lang in de schijnwerpers

Vrijdag 17 juni is het zover: de start van de Week van de Invasieve Exoten. Tot en met zondag 26 juni staan ze dan volop in de belangstelling: uitheemse planten, dieren en micro-organismen die door menselijk toedoen in Nederland terechtkomen en hier schade kunnen veroorzaken voor natuur, gezondheid, waterbeheer, landbouw en andere belangen. Op het logo van de Week prijken de Japanse duizendknoop, de halsbandparkiet, de rode Amerikaanse rivierkreeft, de Russische rattenslang en de tijgermug. Maar dat is slechts een kleine greep uit de honderden invasieve exoten die hier voorkomen.