9de Week van de invasieve exoten
Vrijdag 21 tot en met zondag 30 juni 2024

Webinar Invasieve Exoten

Datum: Vrijdag 25 juni 2021
Tijdstip: 14.00 – 16.00 uur

Symposium over aanpak Amerikaanse rivierkreeften, Chinese wolhandkrab, muskusrat en beverrat.

De Unielijst is een lijst met momenteel 66 invasieve exotische dieren en planten die op grond van de Verordening Invasieve Uitheemse Soorten in de hele Europese Unie moeten worden aangepakt. Nederland heeft in 2015 besloten om de provincies verantwoordelijk te maken voor de aanpak van het gros van die soorten. Vorig jaar werd daarover vanuit de sectie Biodiversiteit van de VVM in het kader van de Week van de Invasieve Exoten een boeiend symposium georganiseerd: hoe stond het met het opstellen en uitvoeren van de provinciale plannen van aanpak, en wat waren de intenties voor de toekomst? Een verslag is te vinden in RO Magazine, jaargang 38, nummer 9 op pagina 45. De presentaties zijn via deze link te downloaden: https://www.vvm.info/online-sessie/invasieve-exoten.

Dit jaar gaat het over de overige soorten van de Unielijst. Een deel daarvan valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van LNV: de Amerikaanse rivierkreeften en de Chinese wolhandkrab. Voor de muskusrat en de beverrat zijn de waterschappen verantwoordelijk. Wat is er de afgelopen tijd rond de aanpak van deze soorten gebeurd, en wat zijn de ideeën voor de toekomst?

Wilfred Reinhold, lid van de sectie Biodiversiteit en voorzitter van stichting platform Stop invasieve exoten, zal een korte introductie geven over invasieve exoten en de Unielijst. Vervolgens zal Liesbeth Kap van het ministerie van LNV een presentatie geven over de aanpak van de Amerikaanse rivierkreeften en de Chinese wolhandkrab. Bij die Amerikaanse rivierkreeften gaat het om vijf soorten: de marmerkreeft, de gevlekte, de geknobbelde, de Californische en de rode Amerikaanse rivierkreeft. Vanuit Unie van Waterschappen zal Dolf Moerkens dan een presentatie geven over de aanpak van de muskusrat en beverrat. Tijdens de bijeenkomst zal er ook tijd zijn voor het stellen van vragen en discussie.

Programma

13:45 Inloggen

14:00 Welkom en introductie

14:05 Introductie invasieve exoten en Unielijst: Wilfred Reinhold, lid sectie Biodiversiteit en voorzitter stichting platform Stop invasieve exoten

14:20 Amerikaanse rivierkreeften en Chinese wolhandkrab: Liesbeth Kap, ministerie LNV

14:55 Pauze

15:00    Muskusrat en beverrat: Dolf Moerkens, Unie van Waterschappen

15:35    Discussie

15:55    Conclusies en afsluiting

16:00   Einde (daarna mogelijkheid om nog even in groepjes na te praten?)

Organisatie: VVM - netwerk van milieuprofessionals

Kosten:
€ 28,--  Reguliere deelnemers
€ 14,--  VVM-leden
€ 7,50  Studenten (voltijd), niet lid*
gratis  VVM-studentleden (voltijd)

Meer informatie en aanmelden