Lesmateriaal

Educatief materiaal over invasieve exoten

Het onderwerp “invasieve exoten“ komt de laatste jaren steeds meer in de belangstelling, en daarom wordt er ook in het onderwijs meer aandacht aan gegeven dan voorheen. In 2015 is er een onderzoek uitgevoerd naar het lesmateriaal, resulterend in het rapport Exoten in groen onderwijs – Een inventarisatie en analyse van lesmateriaal over (invasieve) exoten gericht op mbo en hbo groenopleidingen. Het rapport is te downloaden via de volgende link. Anders dan de titel doet vermoeden, is tijdens de studie ook gekeken lesmateriaal dat is ontwikkeld voor primair en voortgezet onderwijs.

Hieronder wordt  – uitgesplitst naar de verschillende soorten onderwijs – het lesmateriaal uit het rapport genoemd, met een link naar het materiaal en een verwijzing naar de betreffende bijlage in het rapport. Tevens zijn er ook enkele lesmaterialen aan toegevoegd die niet in het rapport worden behandeld maar wel op internet te vinden waren.

Helemaal onderaan zijn wat suggesties te vinden voor algemeen materiaal over het onderwerp (websites, filmpjes, apps en boeken).

Primair onderwijs

NEMO – Ruimteschip aarde: Exoten in Nederland http://techfinder.nl/programs/exoten-nederland-ruimteschip-aarde
Nadere informatie en beoordeling: bijlage 3A van http://beleefenweet.nl/media/Eindrapport_2015_Juli_ExotenInGroenOnderwijs.pdf

Gemeente Groningen – Nieuwkomers of exoten? https://www.dropbox.com/sh/pwtirf8rp7im1w1/AAAka2G_pox_oTzR4n2yCSjka?dl=0
Nadere informatie en beoordeling: bijlage 3B van http://beleefenweet.nl/media/Eindrapport_2015_Juli_ExotenInGroenOnderwijs.pdf

CED Groep – Nieuwsbegr!p ‘De Amerikaanse brulkikker komt eraan!’ [ www.nieuwsbegrip.nl – Toegankelijk met een Nieuwsbegrip basis-licentie]
Nadere informatie en beoordeling: bijlage 3C van http://beleefenweet.nl/media/Eindrapport_2015_Juli_ExotenInGroenOnderwijs.pdf

ThiemeMeulenhoff – Help, een Brulkikker! http://docplayer.nl/11740655-Docentenhandleiding-lesbrief-help-een-brulkikker.html
Nadere informatie en beoordeling: bijlage 3D van http://beleefenweet.nl/media/Eindrapport_2015_Juli_ExotenInGroenOnderwijs.pdf

SchoolTV – Nieuws uit de natuur-  item over exoten (Amerikaanse rivierkreeft)http://www.schooltv.nl/video/nieuws-uit-de-natuur-exoten/ (13:35-24:38)

Voortgezet onderwijs / Middelbaar beroepsonderwijs

Malmberg – Biologie voor jou 4b vwo [boek]
Nadere informatie en beoordeling: bijlage 3E van http://beleefenweet.nl/media/Eindrapport_2015_Juli_ExotenInGroenOnderwijs.pdf

Malmberg – Biologie voor jou 4b havo [boek]
Nadere informatie en beoordeling: bijlage 3F van http://beleefenweet.nl/media/Eindrapport_2015_Juli_ExotenInGroenOnderwijs.pdf

Naturalis Biodiversity Center – Exoten in Nederland http://verrijkingsstof.nl/53.html#sub2159
Nadere informatie en beoordeling: bijlage 3G van http://beleefenweet.nl/media/Eindrapport_2015_Juli_ExotenInGroenOnderwijs.pdf

Waddenzeeschool  – Exotische nieuwelingen http://www.waddenzeeschool.nl/fileadmin/waddenzeeschool/data/Downloads/lesmateriaal_bovenbouw_VO/Exoten.pdf

Middelbaar beroepsonderwijs

Helicon MBO – Reader Stadsecologie [niet openbaar]
Nadere informatie en beoordeling: bijlage 3H van http://beleefenweet.nl/media/Eindrapport_2015_Juli_ExotenInGroenOnderwijs.pdf

Ontwikkelcentrum – Watergangen, oevers en poelen onderhouden
[via http://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/leermateriaal.htm en inloggen]
Nadere informatie en beoordeling: bijlage 3I van http://beleefenweet.nl/media/Eindrapport_2015_Juli_ExotenInGroenOnderwijs.pdf

Hoger beroepsonderwijs

NIBI – Biodiversiteit en natuur [via  https://www.nibi.nl/pagina/biodiversiteit-natuur – 2 van de 10 casussen over zoetwaterecologie gaan over exoten: Amerikaanse rivierkreeft en Muskusrat]
Nadere informatie en beoordeling: bijlage 3J van http://beleefenweet.nl/media/Eindrapport_2015_Juli_ExotenInGroenOnderwijs.pdf

Voortgezet onderwijs / Hoger beroepsonderwijs

Crossbill Guides – ECOSIM module Zonnebaars ellende [http://www.ecosim.nl/game-list]
Nadere informatie en beoordeling: bijlage 3K van http://beleefenweet.nl/media/Eindrapport_2015_Juli_ExotenInGroenOnderwijs.pdf

Enkele suggesties voor algemeen materiaal over invasieve exoten

Websites

www.invasieve-exoten.nl

www.werkgroepexoten.nl

www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten

Filmpjes

Korte animatiefilm:

Apps

Th@s Invasive

Invasive Alien Species in Europe

iWaterplant

Ambrosia Alert /Ambrosia Melder

Tijgermug Alert

Boeken

Veldgids Exoten, Rob Leewis e.a.

Biological Globalisation, Wouter van der Weijden e.a.

Invasive Species – What everyone needs to know, David Simberloff