9de Week van de invasieve exoten
Vrijdag 21 tot en met zondag 30 juni 2024

Op zoek naar Invasieve Exoten

Datum: Zondag 26 juni 2022
Tijd: 14:00 - 16:00 uur
Locatie:  Landgoed Schothorst; verzamelen Het Groene Huis Schothorsterlaan 17 3822 NA Amersfoort

Organisatie: IVN Amersfoort

In het kader van de week van de Invasieve exoten organiseert het IVN, Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid op zondag 26 juni een natuurexcursie op het landgoed Schothorst. De IVN gidsen zullen aandacht besteden aan de vele exotische planten en bomen die dit landgoed rijk is en met u op zoek gaan naar invasieve soorten.

De IVN natuurgidsen nemen u tijdens deze excursie mee over het landgoed Schothorst. Dit landgoed is rijk aan exotische bomen en planten. Dat betekent dat deze planten afkomstig zijn van andere delen van onze aarde. Ze zijn door de mens met opzet geïntroduceerd of per ongeluk meegenomen.

Veel van deze planten hebben er moeite mee om op vreemde bodem te aarden. Anderen voelen zich hier uitstekend op hun plaats. Door het ontbreken van de natuurlijke vijanden uit het land van oorsprong, kan ongebreidelde uitbreiding van de soort plaatsvinden, zoals te zien is bij de Japanse duizendknoop. Zonder belemmeringen verdringen deze exoten de inlandse soorten en nemen hun plaats in, soms met verstrekkende gevolgen voor de biodiversiteit in ons land die toch al zwaar onder druk staat. De introductie van het Aziatisch lieveheersbeestje bijvoorbeeld, om plagen in kassen te bestrijden, heeft onbedoeld, grote nadelige gevolgen voor onze inheemse lieveheersbeestjes. Vroegtijdige herkenning is daarom van groot belang.

Tijdens de excursie zullen ook dilemma’s rondom bestrijding en beheer van deze invasieve exoten aan bod komen.

Meer informatie: Arno Kanters, e-mail ar.kanters@casema.nl, telefoon: 06 23 30 99 55