Activiteiten 2019

Gedurende de Week van de Invasieve Exoten 2019 vinden door heel Nederland activiteiten plaats rond het thema invasieve exoten. Dit om de bewustwording rond dit thema te verhogen en om draagvlak voor de aanpak te vergroten. Die activiteiten kunnen zeer gevarieerd zijn: van het rooien van de Amerikaanse vogelkers tot een boottocht met Tweede Kamerleden, plaatselijke politici en geïnteresseerden op de Loosdrechtse plassen om de effectiviteit van diverse methodes van cabombabestrijding te tonen. Zo kon iedereen zelf actief een steentje bijdragen aan het verminderen van de introductie en verspreiding van invasieve exoten.

Benieuwd waar, wanneer en wat er tijdens de Week van de Invasieve Exoten 2019 plaats vindt? Op onderstaande agenda zie je waar in Nederland en op welke dag(en) in juni de activiteiten plaatsvonden.

Datum

Activiteit

Natuurwerk invasieve plantensoorten bestrijden in Biddinghuizen
13.00 – 16.00 uur
Klik hier voor informatie

Bestrijdingsdag ‘Wiede wieden weg’
Reuzenberenklauw & Reuzenbalsemien in Nijmegen e.o. bestrijden
10.00 tot 13.00 uur en 14.00 tot 17.00 uur
Klik hier voor informatie

Lezing met veldexcursie met aandacht voor springbalsemien, Kaukasische berenklauw en Japanse duizendknoop. Koffie met proeverij van de Japanse Duizendknoop
10.00 – 12.00 uur
Klik hier voor informatie

Wil je in 2019 een activiteit organiseren?

Via onderstaande aanmeldformulier kan je je activiteit aanmelden.