9de Week van de invasieve exoten
Vrijdag 21 tot en met zondag 30 juni 2024

Leuk als je #wvdie gebruikt als je twittert over de Week van de Invasieve Exoten!

Heb je een inhoudelijke vraag, neem dan contact op met:

Wilfred Reinhold
platform Stop invasieve exoten
06 – 28 18 96 91
info@invasieve-exoten.nl
www.invasieve-exoten.nl

Doel van het platform Stop invasieve exoten is een bijdrage te leveren aan het zoveel mogelijk beperken van de invoer, vestiging en verspreiding van invasieve exoten in Nederland, alsmede te bevorderen dat gevestigde populaties invasieve exoten zoveel mogelijk worden bestreden danwel  – indien bestrijding niet mogelijk is – worden beheerst.

Heb je een organisatorische vraag of wil je een activiteit aanbieden, neem dan contact op met:

Martijn Reinhold
ReinHolding Meetings
06 – 12 29 79 14
E-mail
www.reinholding-meetings.nl

Een overzicht van de tot nu toe geplande activiteiten vind je in de weekagenda.

reuzenberenklauw

Wil je een activiteit in 2019 organiseren?

Via onderstaand aanmeldformulier kan je je activiteit aanmelden.