9de Week van de invasieve exoten
Vrijdag 21 tot en met zondag 30 juni 2024

Plaagplanten cabomba en ongelijkbladig vederkruid zijn in veel havens en recreatieparken in het Plassengebied dankzij een ijverige aanpak flink teruggedrongen. Lastig blijft de aanpak van echt grote brandhaarden, ook omdat het geld voor beter materieel soms ontbreekt. ,,Dan is het soms helaas toch vaak dweilen met de kraan open”, aldus Loosdrechter Kees Blase, een van de mensen achter de aanpak van de cabomba.