9de Week van de invasieve exoten
Vrijdag 21 tot en met zondag 30 juni 2024

Invasieve Exoten zijn uitheemse planten, dieren en micro-organismen die al dan niet opzettelijk door menselijk toedoen in een nieuw gebied terechtkomen, en door zich daar te vestigen en te verspreiden schade kunnen veroorzaken.
In Nederland komen vele honderden invasieve exoten voor. Denk bijvoorbeeld aan de rode Amerikaanse rivierkreeft, de Japanse duizendknoop, de halsbandparkiet en de tijgermug. Invasieve exoten kunnen op allerlei manieren schadelijk zijn, voor de natuur, het waterbeheer, de land- en tuinbouw, de energievoorziening, de gezondheid of de economie. Tijdens de Week van de Invasieve Exoten vinden diverse activiteiten door het hele land plaats rond het thema van deze week.

Een activiteitenagenda vind je in de weekagenda.

Wil je een activiteit organiseren?

Via onderstaande aanmeldformulier kan je je activiteit aanmelden.