9de Week van de invasieve exoten
Vrijdag 14 tot en met zondag 23 juni 2024

Draag je eigen steentje bij aan een succesvolle Week van de Invasieve Exoten!

Het is de bedoeling dat tijdens de Week van de Invasieve Exoten allerlei verschillende activiteiten worden georganiseerd. Ze kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een natuurexcursie, een lezing, natuurwerk (zoals het verwijderen van invasieve exotische planten), een workshop determineren, een teldag, een kookworkshop met gebruik van exotische planten en dieren, aanbieding van een speciaal menu, of bedrijfsbezoeken en -excursies.
De activiteiten worden georganiseerd door personen en organisaties die op een of andere wijze met invasieve ixoten te maken hebben. Als jij of je organisatie op deze wijze wilt bijdrage aan de Week van de Invasieve Exoten, dan is daar volop mogelijkheid voor. Je kan laten zien op welke manier jij of je organisatie met het onderwerp bezig is en je kan met geïnteresseerden het onderwerp op een leuke en interactieve manier aanpakken. In de weekagenda vind je een activiteitenoverzicht. En via onderstaande formulier kan je je activiteit aanmelden.

De eventuele kosten van de activiteit zijn voor rekening van de organisatie of persoon die de activiteit aanbiedt. Om deze kosten te kunnen dekken, kan de organisatie of persoon die de activiteit aanbiedt uiteraard een deelnemersbijdrage vragen, die de aanbiedende persoon of organisatie dan zelf met de deelnemer verrekent.

Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met Martijn Reinhold e-mail: info@wvdie.nl.